23 januari 2020

100% zero-emissie voor Rijksoverheid, gemeente en bedrijven

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opende samen met Liesbeth van Tongeren wethouder Duurzaamheid en Energietransitie en diverse Haagse bedrijven op donderdag 23 januari 2020 feestelijk een nieuwe logistieke hub in Den Haag. Vanuit deze stadshub worden zakelijke goederen gebundeld én met 100% zero-emissie voertuigen afgeleverd bij diverse kantoorpanden in de stad. Daarnaast worden ook afvalstromen efficiënter afgevoerd. Het aantal verkeersbewegingen neemt daardoor af, wat de veiligheid en de bereikbaarheid van de binnenstad vergroot. Ook sociale doelen worden ondersteund: bij de hub werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Groene stadsdistributie in Den Haag

De bevoorrading van kantoorpanden geeft dagelijks veel verkeersbewegingen en luchtvervuiling in Den Haag. Om dit probleem aan te pakken, hebben de Rijksoverheid en gemeente Den Haag samen met o.a. TNO en de logistieke sector gewerkt aan een innovatieve oplossing om de stadsdistributie te verduurzamen. Door inzet van de KPI Carbon Footprint zal gemonitord worden in de energie- en verkeersprestatie van de logistieke hub. In 2018 leidde dit tot een aanbesteding, en in augustus 2019 is de opdracht gegund aan SimplyMile Den Haag. SimplyMile is een samenwerkingsverband tussen Djinny, Post NL en Suez. In januari 2020 is het zero-emissie vervoer van aan- en afvoerstromen gestart vanuit de stadshub voor meerdere ministeries, de gemeente Den Haag en organisaties als Shell, TNO, VNO-NCW MKB-Nederland en het CAK. In totaal zo’n 70 locaties met 43.000 werkplekken. 

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): "Dit is hét voorbeeld van innovatieve samenwerking tussen publiek en privaat. Iedereen levert een bijdrage om de doelen uit het klimaatakkoord te halen." Minister Raymond Knops

Een emissievrije binnenstad in 2025
De Rijksoverheid, gemeente Den Haag en diverse Haagse bedrijven hebben de ambitie de uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof in de binnenstad te verlagen. De gemeente Den Haag heeft deze ambities ook uitgesproken door het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. 

Stadshubs bieden de mogelijkheid om zendingen die de stad in- én uitgaan te combineren. Goederen uit heel Nederland worden aan de rand van de stad op de hub van SimplyMile ontvangen en vervolgens gebundeld door Djinny. PostNL vervoert deze goederen emissievrij naar de eindgebruikers. SUEZ neemt de logistiek rondom de afvalstromen voor z'n rekening en voert samen met PostNL onder andere verpakkingsmaterialen, citrusschillen, koffiedik en –bekers af naar de stadshub. Het toevoegen van de retourlogistiek voor afvalstromen maakt deze hub in Den Haag uniek. Door inzet van de zogenoemde KPI ‘carbon footprint’ wordt bijgehouden wat de prestaties van de logistieke hub zijn in termen van minder uitstoot, beladingsgraad en aantal vervoersbewegingen. 

Paul de Krom (CEO TNO): "TNO is enthousiast partner van Logistieke HUB Den Haag. Minder verkeersbewegingen betekent minder uitstoot en een hogere verkeersveiligheid in de stad. Daar werken we graag aan mee." 

Doorgroei
Het concept ‘Logistieke Hub’ heeft de potentie om door te groeien naar meer en andere goederen en organisaties binnen het Haagse. De inkoopcategorie Logistiek van de Rijksoverheid zal naast het uitvoeren van het contractmanagement een aansporende rol hebben om ook andere steden in Nederland dit Haagse voorbeeld te laten volgen. Daardoor zal Nederland sneller de klimaatdoelstellingen halen. De Logistieke Hub Den Haag ziet zichzelf dan ook graag als een belangrijke stap richting een schoner en duurzamer Nederland.

Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie):  “Schone lucht en daarmee de gezondheid van onze inwoners is een prioriteit voor ons college. Iedereen ergert zich aan alle diesel vrachtauto’s die zich door onze binnenstad wringen. Deze Hub zorgt voor een concrete stap naar schoon en efficiënt goederenvervoer voor 70 kantoorlocaties in onze stad. ”

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws