11 februari 2020

Op weg naar de stadslogistiek van de toekomst

Op korte termijn staan ons grote veranderingen te wachten die een uitdaging vormen voor de klassieke verdienmodellen in de logistiek. Zo zijn er voor het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om in 2025 te komen tot zero-emissiezones in Nederlandse binnensteden.

In zijn bluepaper heeft de expertgroep City Distribution van ShoppingTomorrow de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied geschetst. Daarnaast bereiden de experts onder andere retailers, gemeenten en vervoerders voor op de stadslogistiek van de toekomst.

De expertgroep, die het afgelopen onderzoeksjaar onder leiding stond van TLN, Prologis en Rijksuniversiteit Groningen, stelt dat we voor een grote uitdaging staan. Er moet namelijk een toenemende hoeveelheid transporten worden uitgevoerd tegen een dalende milieubelasting, terwijl klantwensen snel aan het veranderen zijn en het aantal logistieke concepten om uit te kiezen groter is dan ooit. Winkels, webwinkels, gemeenten, verladers, vervoerders, logistieke centra én consumenten: iedereen zal tot het uiterste moeten gaan om goed voorbereid deze nieuwe toekomst in te gaan.

De reden waarom het aantal transporten zo groeit is simpel: zowel consumenten als bedrijven bestellen steeds meer online. Daarnaast wordt er ook steeds meer geretourneerd en zorgt de deeleconomie voor meer zendingen tussen consumenten onderling. Omdat de grenzen steeds verder vervagen en het lastig om nog te spreken over b2c, b2b, c2b en c2c, heeft de expertgroep het liever over l2l-logistiek: het vervoeren van zendingen van iedere locatie naar iedere locatie.

In de steeds vollere binnensteden moeten l2l-zendingen op een slimme, gebundelde, veilige en duurzame manier plaatsvinden. Voor een winstgevend l2l-concept is een flexibel en intelligent logistiek systeem nodig dat efficiënte bundeling van goederenstromen koppelt aan een optimale inzet van mensen en vervoersmiddelen, en dat rekening houdt met de beschikbare ruimte voor opslag en transport. Daarnaast is er een verdergaande samenwerking tussen de verschillende stakeholders noodzakelijk voor de ontwikkeling van een passend logistiek ecosysteem voor l2l-zendingen in de stad van de toekomst.

De expertgroep City Distribution geeft in haar bluepaper een aantal tips aan de verschillende stakeholders, waarmee zij direct aan de slag kunnen gaan:

De aanbieders – (web)winkeliers

Bied klanten de keuze tussen thuisbezorging en afhalen bij een afhaalpunt en bied de consument inzicht in de milieu-impact van zijn bestelgedrag. Zoek naar mogelijkheden voor uitbesteding en bundeling als het om kleine zendingen gaat.

- De professionele ontvangers – winkeliers, kantoren

Zorg voor mogelijkheden om goederen ’s ochtends vroeg (aan het begin van de venstertijd) in ontvangst te nemen en denk na over gezamenlijke inkoop.

- De logistiek – verladers en vervoerders

Versterk de samenwerking, zowel horizontaal als verticaal. Deel data om zendingen slimmer te kunnen combineren. Denk na over multilabel-pakketkluizen en -afhaalpunten Creëer een goed alternatief voor winkeliers, zodat zij hun bestelbusjes kunnen wegdoen en kleine zendingen gebundeld door de stad kunnen gaan. Blijf aantrekkelijk voor medewerkers en bereid ze met onder andere opleidingen voor op de toekomst.

De overheid

Zorg voor een helder beleid met duidelijke grenzen en een datum voor de inwerkingtreding van zero-emissiezones. Houd rekening met ruimte voor logistiek bij bouwplannen in nieuwbouwwijken (laden en lossen/pakketkluizen). Betrek het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van regelgeving voor de logistiek in de binnenstad. Ga aan de slag met het delen van data om vervoerders soepeler en slimmer door de stad te laten gaan. Denk na over ruimere mogelijkheden voor stille elektrische voertuigen om ’s nachts en aan de ‘dagranden’ te leveren.

Bron: https://twinklemagazine.nl/

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws