Schonere lucht met milieuzone

Den Haag wil een schone en gezonde stad zijn waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Schone lucht is daarvoor een voorwaarde. Daarom voert de gemeente Den Haag een milieuzone in voor dieselvoertuigen in het centrum.

Vanaf medio 2021 zijn alleen personen- en bestelauto’s vanaf emissieklasse 4 toegestaan. Voor vrachtauto’s op diesel wordt dan de bestaande milieuzone vergroot. Vanaf 1 januari 2022 wordt het toegangscriterium voor de milieuzone voor vrachtauto’s aangescherpt: dan zijn alleen nog vrachtauto's met emissieklasse 6 en hoger toegestaan. De milieuzone gaat op dat moment ook gelden voor autobussen. Wethouder Liesbeth van Tongeren: “Hiermee zetten we weer een stap richting schonere lucht in Den Haag, voor alle Hagenaars die elke dag last hebben van de gevolgen van vieze lucht.”

Aanpak schoon vervoer
De milieuzone is in 2019 al aangekondigd door het college in de aanpak schoon vervoer. Hierin zijn verschillende maatregelen benoemd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo moedigt het college schonere vormen van vervoer aan, zoals het OV en elektrisch rijden, en weert het de meest vervuilende voertuigen. Na gesprekken met belanghebbenden binnen en buiten is de omvang van de milieuzone vastgesteld en is bepaald welke categorieën nog welkom zijn. Hierbij worden landelijke afspraken en regelgeving gevolgd.

De milieuzone gaat er per voertuigcategorie als volgt uitzien:

Personen- en bestelauto’s, inclusief taxi’s
2021: Per 1 juli: toegang vanaf emissieklasse 4

Vrachtauto’s
2021: Per 1 juli, omvang van bestaande milieuzone vracht wordt gelijk aan milieuzone personen- en bestelauto’s
2022: Per 1 januari: toegang vanaf emissieklasse 6.

Autobussen
2022: Per 1 januari: toegang vanaf emissieklasse 6.

Omvang

De milieuzone ligt binnen de centrumring (S100) en het Telderstracé (S200). De centrumring en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone. Bij het bepalen van de emissieklasse volgt de gemeente de landelijke richtlijnen. Dit zorgt ervoor dat milieuzones in Nederland overzichtelijk zijn en dat automobilisten en transporteurs weten waar ze aan toe zijn.


Aan het kaartje kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrijstellingen en ontheffingen

Een aantal dieselvoertuigen krijgt een vrijstelling. Dit betekent dat deze voertuigen nog wel in de milieuzone mogen rijden. De gemeente volgt daarbij de landelijke regels.

Bij dieselpersonen- en bestelauto’s geldt de vrijstelling voor:
•    kampeerwagens, waarvan de kentekenhouder in de milieuzone woont,
•    voertuigen met een datum van eerste toelating van veertig jaar of ouder (oldtimers),
•    rolstoeltoegankelijke voertuigen.

Verder kan een ontheffing worden aangevraagd voor voertuigen van gehandicapten, die zijn aangepast voor € 500 of meer. Deze ontheffing zal geldig zijn voor het gehele land.  Dieselbestelauto’s die vervangen worden door een emissieloos voertuig kunnen een ontheffing krijgen tot het emissieloze voertuig is geleverd (maximaal 12 maanden). En verder kan voor een bestelauto een lokale dagontheffing worden aangevraagd voor maximaal 6x per jaar. Dit is voor leveranciers of anderen die incidenteel in de stad moeten zijn.

Bij vrachtauto’s zijn er vrijstellingen voor:
•    kampeerwagens, waarvan de kentekenhouder in de milieuzone woont,
•    voertuigen met een datum van eerste toelating van veertig jaar of ouder (oldtimer),
•    rolstoeltoegankelijke voertuigen,
•    bepaalde categorieën speciale vrachtauto’s, zoals betonmolens, straatvegers en dergelijke.


Daarnaast blijven voor vrachtauto’s de lokale ontheffingen bestaan die er nu zijn:
¥    dagontheffing (maximaal 12x per jaar) voor leveranciers die incidenteel in de stad moeten zijn,
¥    tijdelijke ontheffing vanwege levertijd van een emissieklasse 6 of emissieloos voertuig voor maximaal 1 jaar,
¥    een langdurige ontheffing van maximaal 12 maanden vanwege financiële noodzaak omdat anders het bedrijf failliet gaat.

Voor autobussen geldt er een vrijstelling voor voertuigen met een datum van eerste toelating van veertig jaar of ouder. Daarnaast gelden dezelfde lokale ontheffingen als voor vrachtwagens.

Nul-emissiezone

Om tot een schonere bevoorrading te komen, heeft Den Haag in 2018 het Convenant Stedelijke Distributie Den Haag ondertekend voor nul-emissie stadsdistributie in 2025. Den Haag kan een nul-emissiezone voor stadslogistiek invoeren vanaf 1 januari 2025. Landelijk is afgesproken dat een gemeente de intentie om voor stadslogistiek een nul-emissiezone in te voeren minimaal 4 jaar van tevoren aankondigt. Dan moet ook de omvang van de zone worden aangegeven. De gemeente zal later dit jaar een besluit nemen over de (datum van) invoering en de omvang van de nul-emissiezone. Hierbij wordt aangesloten bij landelijke afspraken tussen overheden en brancheverenigingen.

Flankerend beleid 

Om het voor eigenaren van personen- en bestelauto’s makkelijker te maken om te kiezen voor een schoner alternatief, biedt de gemeente een omruilregeling voor inwoners van Den Haag. Inwoners die een dieselauto of bestelbus inruilen krijgen een tegoed van € 1.000,-, dat gebruikt kan worden voor een (elektrische) fiets of bakfiets, het gebruik van een deelauto, een elektrische brom- of snorfiets of een OV tegoed. De regeling loopt tot het eind van dit jaar of tot het budget op is.

Verder loopt er een pilot waarbij winkeliers in staat worden gesteld om gezamenlijk gebruik te maken van een elektrische deelbestelbus. Ook komt er een landelijke subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische bestelbus of vrachtauto.
 

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws