Schonere lucht met milieuzone

Den Haag wil een schone en gezonde stad zijn waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Schone lucht is daarvoor een voorwaarde. Daarom voert de gemeente Den Haag een zero-emissiezone in voor bestelauto’s en vrachtauto’s.

Convenant Stedelijke Distributie
De gemeente ondertekende in 2018 het Convenant Stedelijke Distributie Den Haag. Daarin is afgesproken dat er vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone komt voor stadslogistiek. Met het ondertekenen van het Nationaal Klimaatakkoord in 2019 heeft de gemeente dat nog een keer bevestigd. Logistiek veroorzaakt vieze lucht en uitstoot van CO2. Tegelijkertijd zijn transport en diensten natuurlijk wel nodig in de stad. Daarom gaat Den Haag voor schone en efficiënte logistiek.

Logistiek in Den Haag wordt uitstootvrij
De invoering van de zero-emissiezone betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle logistiek efficiënt en alleen met uitstootvrije vrachtwagens en bestelbusjes gedaan mag worden. Zo zorgen we voor minder ritten in de stad en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Wat betekent dit voor ondernemers?
Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto’s die in de zero-emissiezone willen rijden, elektrisch of op waterstof rijden. Bestel- of vrachtauto op benzine of diesel mogen dan niet meer in de zero-emissiezone rijden. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling.

Het invoeren van een zero-emissiezone voor het bevoorraden van de stad gaat niet in 1 keer maar in stappen. Voor de volgende bedrijfsauto’s geldt een overgangsperiode.

Bestaande bestelauto’s (datum 1e toelating voor 1 januari 2025):

  • met emissieklasse 5 mogen tot 1 januari 2027 in de zero-emissiezone rijden
  • met emissieklasse 6 mogen tot 1 januari 2028 in de zero-emissiezone rijden

Bestaande vrachtauto’s (datum 1e toelating voor 1 januari 2025):

  • Bakwagens met emissieklasse 6 (die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn), mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.
  • Trekker-opleggercombinaties (die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn) mogen tot 2030 in de zero-emissiezone rijden.

Bekijk op www.opwegnaarzes.nl tot wanneer uw voertuig erin mag.

De Haagse zero-emissiezone valt samen met de milieuzone voor dieselvoertuigen. Het is het gebied binnen de Centrumring (S100) en het Telderstracé. De Centrumring en het Telderstracé zelf horen niet bij de zone. Ook de weg vanaf de Lijnbaan naar het ziekenhuis HMC Westeinde valt er buiten. (kaartje)

Overstappen naar schoon vervoer
Voor ondernemers betekent dit dat zij voor die tijd moeten overstappen op uitstootvrij vervoer. Dat is nogal wat. Zeker in onzekere tijden als deze. Toch is het belangrijk om ondernemers zich alvast voorbereiden op deze maatregel die vanaf 1 januari 2025 gaat gelden.

Omruilregeling voor bestelauto’s
De Rijksoverheid geeft subsidie voor emissieloze bedrijfsauto’s voor het vervoer van goederen: de SEBA. De gemeente Den Haag heeft een omruilregeling voor vervuilende dieselbestelauto. Ondernemers die een oude bestelauto laten slopen, krijgen van de gemeente een tegoed van € 1.500,-. Dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld besteden aan transportdiensten. Deze regeling loopt tot en met 30 november 2022. Kijk op www.denhaag.nl/slooppremie  voor meer informatie.

Meer informatie

  • Overstappen naar schoon vervoer kan in stappen. Het Platform Stedelijke Distributie Den Haag, het netwerk van bedrijven die goederen vervoeren of laten vervoeren, kan daarbij helpen. Op deze website staan veel voorbeelden van ondernemers die de overstap al maakten.
  • De gemeente Den Haag biedt gratis wagenparkscans aan aan Haagse ondernemers. Neem hiervoor contact op met Michel Oldenburg, logistiek makelaar, door een email te sturen naar michel@smartidservices.com.
  • Op www.opwegnaarzes.nl staat veel praktische informatie over de invoering van de zero-emissiezone.

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws